Proves de l’Audició

Per valorar la seva audició, disposem de les següents proves:

Otoscòpia:
  • Consisteix en l’exploració de l’oïda externa i la membrana timpànica mitjançant un otoscopi que ens permet apreciar qualsevol irregularitat com a taps de cera, perforacions timpàniques, dermatitis, etc.
Llindar mínim d’audició:
  • Aquesta prova ens permet conèixer quin és el nivell mínim d’audició. Es realitza en una cabina insonoritzada i amb auriculars. consisteix a indicar a quina intensitat mínim es perceben una sèrie de sons a diferents freqüències. Amb aquesta prova aconseguim un perfil de la pèrdua auditiva segons freqüències, que ens permetrà quantificar-la
Llindar mínim del nervi auditiu:
  • Aquesta prova ens permet conèixer quin és el nivell mínim d’audició. Es realitza en una cabina insonoritzada i amb auriculars. consisteix a indicar a quina intensitat mínim es perceben una sèrie de sons a diferents freqüències. Amb aquesta prova aconseguim un perfil de la pèrdua auditiva segons freqüències, que ens permetrà quantificar-la