Certificat d’Animals perillosos

Revisions mèdiques per obtenir un certificat mèdic obligatori per l’obtenció / renovació de la llicencia de tinença d’animals perillosos. (B.O.E. 20 gener 2000).                                                                                      

Documents necessaris:
  • Només has de portar el teu D.N.I. i una fotografia tipus carnet.
  • Si tens alguna malaltia crònica com diabetis o problemes cardiovasculars, algun trasplantament, fas diàlisis, etc, has de portar un informe actualitzat del especialista que et porti.