Fisioteràpia i Rehabilitació

La fisioteràpia és una professió de caràcter sanitàri que promou una bona qualitat de vida mitjançant la prevenció de lesions, la promoció de la salut , l’educació en salut  i tractament de les lesions i patologies. 

Es realitza un pla de tractament (rehabilitació) individualitzat per a cada usuari basat en una evaluació biopsicosocial per tal d’aconseguir reestablir les capacitats funcionals de la persona.

SMC posa al teu abast els següents serveis de Fisioteràpia:
  • Indiba®
  • Fisioteràpia en Traumatologia
  • Fisioteràpia Esportiva
  • Fisioteràpia en Neurològia
  • Pilates
  • Gimnàstica Abdominal Hipopressiva
  • Gimnàstica per a gent gran