Oftalmologia

Revisions mèdiques oftalmològiques, realitzades pel nostre especialista, adecuades al seu cas concret

SMC posa al teu abast els següents serveis d’Oftalmologia:
  • Mesurament de l’agudesa visual
  • La graduació de la vista.
  • Estudi de la tensió ocular.
  • Estudi del fons d’ull.
  • Estudi oftalmològic infantil per valorar el seu creixement.