Certificat Operari Torre Grua

Examen mèdic per obtenir el carnet d’operador de grua torre (gruista). Valorant l’agudesa visual, el sentit de la orientació i equilibri i les aptituds psicològiques. (B.O.E. 16 d’agost 2003)

Añade lo que haces
  • Lo que haces
  • Lo que haces