Psicologia Aplicada

Teràpia psicològica als Serveis Mèdics Calaf amb Arturo Argelaguer, psicòleg col·legiat. Us trobareu amb un professional de la psicologia clínica, social i de la salut, especialitzat en el tractament de problemes emocionals i de la conducta, tant en l’àmbit individual, familiar o de parella.

Un tractament psicològic és un procediment interactiu i interpersonal entre un facultatiu especialitzat i una persona que presenta queixes, problemes o trastorns i que poden ser resolts amb psicoteràpia.

S’ha demostrat científicament que, amb una teràpia adequada i de forma continuada, els beneficis que suposa pels pacients són molt més duradors que els que s’aconsegueixen només amb un tractament farmacològic.

Serveis Integrals i Estratègics en Psicologia Aplicada (SIEPA)                  
  • Psicoteràpia
  • Clínica i salut
  • Neuropsicologia
  • Jurídica i forense
  • Intervenció social
  • Formació i divulgació
  • Treball i organitzacions
  • Emergències, crisis i dol
  • Dones, gènere i diversitat