Proves Respiratòries

Per valorar la funció pulmonar. Per determinar els volums pulmonars i la rapidesa en que es poden mobilitzar disposem de les següents proves

  • Espirometria simple.
  • Prova Broncodilatadora (PBD)