Analítiques Clíniques

Analítiques disponibles:

Anàlisi clíniques de sang i orina.

Anàlisi de mostres biològiques

Extraccions diàries.